DIO spol. s.r.o.

www.diofin.cz

  • vedení účetnictví a daňové evidence zahrnující veškeré agendy (dlouhodobý majetek, skladová evidence, mzdová a personální evidence, bankovní a pokladní evidence, evidence pohledávek a závazků, finanční operace a deriváty, daně)
  • účetní poradenství
  • zastupování před finančními úřady a orgány státní správy
  • zpracování podkladů pro daňová přiznání a ostatní vyúčtování
  • reporting pro potřeby řízení firem
  • ekonomické a finanční poradenství
  • zpracování podkladů pro peněžní ústavy, zpracování žádostí o úvěr a vyřízení úvěrů